Co Robimy I Jak To Robimy

Dowiedz się szczegółowo, co robimy

Global Workers pośredniczą w międzynarodowej rekrutacji i międzynarodowym zatrudnianiu niewykwalifikowanych lub nisko wykwalifikowanych pracowników z Bliskiego Wschodu i Azji, w imieniu i reprezentując pracodawców z Portugalii, Hiszpanii, każdgo innego państwa UE i Kanady, u których występują faktyczne niedobory siły roboczej i którzy zapewniają pracę w rolnictwie, leśnictwie i produkcji, rybołówstwie, górnictwie i innych branżach przemysłu ciężkiego.

rolnictwo i leśnictwo

produkcja

rybołówstwo

górnictwo

przemysł ciężki

Obecnie możemy zapewnić pracowników z kilku krajów, a mianowicie z: Indii, Brazylii, Nepalu, Pakistanu, Sri Lanki, Filipin, Tajlandii, Wietnamu i Chin.

nasza celem jest zapewnienie usługi, która przekracza oczekiwania – wspieranie szczęścia i przyczynienie się do stworzenia lepszego świata

Możliwość rozszerzenia naszych usług pośrednictwa na inne kraje, w których pracodawcy muszą sprostać niedoborom siły roboczej, zależy od obowiązującego ustawodawstwa w tym kraju, a także od dostępności wiarygodnych, uczciwych i solidnych partnerów, a także od zainteresowania i współpracy samych pracodawców.

Etap 1

Po uprzedniej wstępnej ocenie, pracodawca powierza firmie Global Workers zlecenie znalezienia dowolnej liczby zagranicznych pracowników oraz międzynarodowej rekrutacji i podpisanie umowy o świadczenie usług pośrednictwa w zatrudnieniu, w której zasady i warunki są jasno i szczegółowo opisane. Pracodawca powinien spełniać warunki i dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty (więcej informacji – link do strony pracodawcy)

Etap 2

W większości krajów UE i innych rozwiniętych krajach (jeśli nie we wszystkich), pracodawca lub jego oficjalny przedstawiciel jest zobowiązany do podjęcia działań w celu rekrutowania pracowników z rynku krajowego i przedstawienia dowodów na to, że takie starania zostały podjęte przed rozpoczęciem jakiejkolwiek międzynarodowej kampanii rekrutacyjnej. Global Workers działają w imieniu pracodawcy, ale dopiero po zakończeniu tego etapu, można przejść do kolejnego. Z naszych doświadczeń wynika, że może być konieczność wypełnienia pewnych stanowisk pracownikami krajowymi, aczkolwiek większość stanowisk nie zostanie zapełniona. Istnieje wiele zawodów, w których zdecydowana większość obywateli lub rezydentów bogatych narodów, nie rozważy podjęcia pracy, niezależnie od tego, jak duże oferowane jest wynagrodzenie. Niemniej jednak nie ma wątpliwości, że przed przystąpieniem do zatrudnienia pracowników z zagranicy, należy podporządkować pierwszeństwo do zatrudnienia osobom zamieszkałym w kraju.

Etap 3

Zabieganie o autoryzację zezwoleń na pracę lub równoważnych dokumentów (każdy kraj ma własny system), które mają zostać wydane przez agencję rządową odpowiedzialną za takie sprawy. Bez zgody władz nie można kontynuować międzynarodowego projektu rekrutacji.

Etap 4

Tylko po udzieleniu zgody przez rząd, Global Workers rozpoczyna współpracę z licencjonowaną agencją rekrutacyjną lub agencją pozyskującą siły robocze, tudzież z agencjami z siedzibą w krajach, w których pracownicy niewykwalifikowani lub o niskich kwalifikacjach posiadają obywatelstwo lub narodowość, których uprzednio wskazał pracodawca. Global Workers i jego partnerzy ściśle współpracują w celu upewnienia się, że skomplikowany, biurokratyczny i mozolny proces rekrutacji pracowników i uzyskania wiz pracowniczych dla osób, które zostaną wybrane do pracy dla zagranicznego pracodawcy, zakończy się powodzeniem.

Etap 5

Kiedy pracodawca daje zielone światło, zagraniczni pracownicy ubiegają się o wizy i wyjeżdżają do kraju przeznaczenia w zorganizowany i uporządkowany sposób – zgodnie z potrzebami i wymaganiami pracodawcy. Global Workers zajmą się wszystkimi kwestiami związanymi z osiedleniem: odbiór z lotniska, przejazd do miejsca noclegowego, zabranie pracowników na zakupy artykułów podstawowych potrzeb, takich jak żywność, telefony i abonamenty komunikacyjne, pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych, pomoc w uzyskaniu wszelkich dokumentów, wypełnianie formularzy i innych wymaganych dokumentów oraz wiele więcej.

Etap 6

Global Workers zapewnia ciągły nadzór i kontrole. Regularnie odbywamy wizyty i utrzymujemy ścisłą komunikację z pracodawcą i zagranicznymi pracownikami na czas obowiązywania umowy o pracę i zapewniamy wszelkie wsparcie, pomoc i wymagane informacje. Również interweniujemy, jeśli pojawią się nieporozumienia, napięcia lub konflikty – interwencja w odpowiednim czasie może zażegnać nieporozumieniom, zanim przekształcą się w coś bardziej poważnego. Zawsze jesteśmy do dyspozycji, aby przekazać wskazówki i zapewnić wsparcie dla pracodawców i zagranicznych pracowników – nawet długo po wygaśnięciu umowy.

Metodologia

Recrutar trabalhadores estrangeiros de países terceiros (países fora da UE como, por exemplo, Tailândia, Vietname, Filipinas, Índia, Nepal ou Bangladesh) é uma prática perfeitamente legal e uma excelente solução para as necessidades de recursos humanos – uma solução ao dispor de qualquer empregador em Portugal