dlaczego warto nawiazac z nami wspolprace

Międzynarodowych agencji pozyskujących siły robocze lub agencji rekrutacyjnych jest w internecie bez liku, więc dlaczego Twoja firma powinna zdecydować się na współpracę z nami lub przynajmniej rozważyć taką możliwość?

Z całą skromnością uważamy, że istnieje wiele powodów do współpracy z nami. Jeśli skorzystasz z okazji do przejrzenia naszej strony internetowej, prawdopodobnie dojdziesz do wniosku, że podejmujemy rewolucyjne, przełomowe, radykalnie innowacyjne podejście do działalności, polegającej na pośrednictwie w zatrudnianiu i zatrudnianiu pracowników niewykwalifikowanych i o niskich kwalifikacjach, w bardziej rozwiniętych i zamożnych krajach świata.

Jesteśmy w branży pozyskiwania przyjaciół – chcemy aby pracodawcy, z którymi współpracujemy i pracownicy, których rekrutujemy, zostali przyjaciółmi na całe życie i oczywiście polecali nas swoim przyjaciołom.

Nasz praca wygląda ksiązkowo – nie ma oszustw, brudnych sztuczek, ciosów poniżej pasa, fałszywych podpisów, schematów uchylania się od płacenia podatków, zaniżonych płatności lub podobnych zdalnych praktyk.

Nie ukrywamy się, nie unikamy, ani nie staramy się omijać agencji rządowych lub władz, które odgrywają rolę w rekrutacji zagranicznych pracowników lub w kwestiach związanych z imigracją – traktujemy ich również jako partnerów.

Zapewniamy skuteczne, sprawne i profesjonalne międzynarodowe usługi rekrutacji i pośrednictwa w znalezieniu pracy – możemy znaleźć dowolną potrzebną dla biznesu liczbę pracowitych i zdyscyplinowanych zagranicznych pracowników.

Reputacja ma znaczenie – chcemy pozostać w tym biznesie przez długi czas i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zła reputacja poważnie zagroziłaby tym ambicjom.

ZAPEWNIAMY MOTYWACJE FINANSOWE DLA PRACODAWCÓW

Naszym głównym celem jest, aby jakakolwiek międzynarodowa rekrutacja i kampania pośrednictwa, w której bierzemy udział stały się sukcesem.

Zdajemy sobie sprawę z wielu wcześniejszych doświadczeń, że nie ma szans na sukces, jeśli pracodawca w kraju przeznaczenia, nie jest tak głęboko zaangażowany, jak Global Workers, który sprawia, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Global Workers w ostatnich latach znacząco zainwestował w rolnictwo. Byliśmy de facto, siłą napędową utworzenia i odgrywaliśmy kluczową rolę w zarządzaniu kilkoma gospodarstwami warzywnymi w Portugalii, od ich powstania. Rozumiemy brutalną rzeczywistość, z jaką spotykają się rolnicy – zwłaszcza trudności, aby związać koniec z końcem i zarządzanie przepływem środków pieniężnych.

Przybycie pracowników z zagranicy wymaga dużo inwestycji przed i po przyjeździe, zanim starannie wyselekcjonowani pracownicy niewykwalifikowani i o niskich kwalifikacjach zaczną dostarczać zwrot z tej znacznej inwestycji.

Global Workers zapewniają motywacje finansowe dla pracodawców w celu zrekompensowania znacznych kosztów i niedogodności wynikających z rekrutacji pracowników z zagranicy, a co ważniejsze, zapewnienie zagranicznym pracownikom warunków i usług obiecanych przed wyjazdem na daleką ziemię.

Pracodawca płaci Global WorkersGlobal Workers refunduje koszty Pracodawcy
80€ + VAT/na zagranicznego pracownika1000€ + VAT/ na zagranicznego pracownika
Zasady i warunki:

-50% tej kwoty płatne przez 3 miesiące po przybyciu zagranicznych pracowników
-Pozostałe 50% płatne przez 6 miesięcy po przybyciu zagranicznych pracowników
-Nie jest wymagana żadna płatność, jeśli zagraniczny pracownik nie spełnia standardów lub nie przepracowuje co najmniej 3 miesięcy z umowy (chyba że nastąpi to z powodu udowodnionego naruszenia warunków umowy lub nieprawidłowości ze strony pracodawcy)
-Darmowa wymiana, w ciągu pierwszych 60 (sześćdziesięciu) dni, każdego pracownika, który zrezygnował z pracy lub nie spełnia standardów.
Zasady i warunki:

- Pierwsza płatność przetworzona tylko 30 dni po przybyciu zagranicznego pracownika i pod warunkiem, że pracodawca przestrzega wszystkich prawnych i umownych zobowiązań i obowiązków
-Płatności dokonywane dowolną ilość razy aż do osiągnięcia limitu na pracownika
-Płatności dokonywane do trzydziestu dni od daty zakończenia umowy o pracę - nie ma znaczenia czy zagraniczni pracownicy wypełnili umowę (o ile nie nastąpiło to w wyniku udowodnionego naruszenia umowy lub nieprawidłowości ze strony pracodawcy)
-Płatności nie są przetwarzane, jeśli pracodawca nie wystawi faktury
-Wszystkie płatności dokonywane są przelewem bankowym z firmowego konta Global Workers na firmowe konto bankowe pracodawcy


Następujące wydatki kwalifikują się w ramach naszego programu motywacyjnego:

-Zakup, wynajem, naprawa i konserwacja domów kontenerowych i jednostek pomocniczych
-Renowacja, rekuperacja i utrzymanie konwencjonalnych jednostek mieszkalnych
-Płatności wynajmu lub leasingu domów lub pojazdów
-Zakup, wynajem lub leasing łóżek, materacy, poduszek, urządzeń, pojazdów, kocy, pościeli, ręczników, sztućcy, garnków i patelni oraz wszystkich przedmiotów związanych z artykułami kuchennymi
-Szkolenia zawodowe i praktyczne, w zakresie wykonywanej pracy oraz językowe lub kursy integracji społeczno-gospodarczej
-Straty poniesione w wyniku niskiej wydajności początkowej zagranicznych pracowników
-Nieobecności w pracy ze względu na kwestie osadnictwa lub integracji społecznej
-Inne wydatki, takie jak wszelkie rachunki i wydatki za media, paliwo, ubezpieczenie, itp.

* Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być finansowane bez względu na to, czy są nabywane nowe lub w stanie używanym, z wyjątkiem poduszek, materacy, kocy, prześcieradeł, ręczników i innych podobnych przedmiotów, które z oczywistych względów muszą być zakupione nowe

UWAGA: Umowa o świadczenie międzynarodowych usług rekrutacji i pośrednictwa pracy opisuje z dużą precyzją i szczegółami zasady i warunki płatności, które mają być dokonane i otrzymane w ramach naszego finansowego planu motywacyjnego.

Wymagane dokumenty:

Z

Umowa o świadczenie międzynarodowych usług rekrutacji i pośrednictwa pracy – podpisana i opieczętowana przez obie strony

Z

Formularz zapotrzebowania na pracownika z datą, podpisem i stemplem pracodawcy – zawiera informacje o liczbie pracowników wymaganych z krajowych i międzynarodowych rynków pracy, narodowości lub narodowościach zagranicznych kandydatów do pracy, zawodzie, czasie trwania i charakterze umowy o pracę, dziennej liczbie regularnych godzin pracy, harmonogramie pracy, początkowym miejscu pracy, wynagrodzeniu zasadniczym, wynagrodzeniu za nadgodziny, subwencjach, ubezpieczeniu zdrowotnym i polisie ubezpieczeniowej, świadczeniach i innych istotnych informacjach, które mogą być wymagane

Z

Deklaracje, które świadczą o płatnościach podatkowych i ubezpieczeniach społecznych, które są aktualne lub potwierdzają istnienie ważnych umów z organami władzy

Z

Specjalne Pełnomocnictwo, opatrzone datą, podpisane i opieczętowane, zezwalające Global Workers Lda. do reprezentowania lub działania w imieniu pracodawcy w odniesieniu do dowolnych i wszystkich kwestii bezpośrednio lub pośrednio związanych z zamówieniem pracy, które są zobowiązane do prawidłowego wypełnienia umowy o międzynarodowe pośrednictwo pracy i rekrutacji

Z

Specjalne Pełnomocnictwo opatrzone datą, podpisane i opieczętowane, zezwalające prawnikowi wyznaczonemu i opłaconemu przez Global Workers Lda. do reprezentowania lub działania w imieniu pracodawcy w odniesieniu do wszelkich kwestii bezpośrednio lub pośrednio związanych z zamówieniem pracy, które są zobowiązane do prawidłowego wypełnienia umowy o międzynarodowe pośrednictwo pracy i rekrutacji*

*Specjalne Pełnomocnictwo nie jest obowiązkowe, jednakże jest to bardzo zalecane i nie tworzy po stronie pracodawcy dodatkowych kosztów. Ścieżka sprowadzenia pracownika z zagranicy jest trudna, złożona i pełna przeszkód. Rola prawnika polega na tym, aby wszystko było przetwarzane tak szybko, jak to tylko możliwe, z znikomym lub z żadnym problemem po stronie pracodawcy.