Kodeks postępowania

Global Workers przestrzega wysokiego standardu etyki, zasad rzetelności i zachowania zawodowego. W żadnym przypadku nie będziemy prowadzić działalności pośrednictwa, jeśli wiemy lub uważamy, że może to być bezpośrednio lub pośrednio szkodliwe lub krzywdzące dla dobra interesu każdej ze stron lub dla ogółu społeczeństwa. Jesteśmy dumni z tego co robimy i jesteśmy głęboko zaangażowani w utrzymanie naszej reputacji.

Zachowanie etyczne nie jest rozumiane jako zwykła zgodność z wymogami prawa i dotyczy wszystkiego co robimy, rozciąga się na uczciwość, sprawiedliwość, prawość i odpowiedzialność społeczną. Jest to zachowanie, które wytrzymuje ujawnienie i ścisłą kontrolę publiczną. Zdecydowanie przedkładamy zasady ponad zyski.

 

Uczciwość to najlepsza polityka, a przejrzystość ma zasadnicze znaczenie. Zawsze mówimy dokładnie jak jest i nie ukrywamy żadnych informacji, od żadnej ze stron bezpośrednio zaangażowanych w sprawy handlowe. Prawda, cała prawda i tylko prawda. Z nami nie ma potrzeby doszukiwania się drobnego druku. Nie mamy nic do ukrycia, więc nie ma czego się bać.

Chociaż nie „sprawdzamy” i nie „narzucamy” międzynarodowych kampanii rekrutacyjnych i przeprowadzania kampanii reklamowych prowadzonych w ramach naszego pośrednictwa, zdecydowanie zachęcamy i oczekujemy zgodności z wszystkimi sprawami, które zostały uzgodnione na piśmie przez strony-sygnatariuszy.

rób właściwe rzeczy i …. nie rób źle

Staramy się przezwyciężyć spory lub nieporozumienia poprzez dialog i dyskusję i nigdy nie porzucamy tonącego statku. Jeśli jednak te wysiłki okażą się bezskuteczne i istnieją powody, aby sądzić, że popełniono niegodziwość, złożymy skargę i/lub zgłosimy sytuację odpowiednim organom zajmującym się takimi sprawami.

Global Workers działają bardzo podobnie do sędziego – nie jesteśmy stroną z pracodawcami, ani zagranicznymi pracownikami. Dla nas – te strony mają równe stanowiska. Kiedy pojawiają się nieporozumienia – a często tak się zdarza – nasza zainteresowanie polega na rzetelnej ocenie opartej na faktach, podkreślając znaczenie przestrzegania obowiązków i zobowiązań umownych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 

Poufność w stosunku do klientów i kandydatów jest świętością. Ujawniamy tożsamość jednostki lub podmiotu zbiorowego wyłącznie w celach biznesowych i po uzyskaniu wcześniejszej wyraźnej zgody. Nigdy nie ujawniamy poufnych informacji bez zgody, chyba że wymaga tego prawo.