Nasze Podejście

Przysłowie, które ma szczególnie mocny i stosowny przekaz, mówi nam, że – ”Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi chęciami”, inne przysłowie ostrzega, że „Diabeł tkwi w szczegółach”, a jeszcze inne przypomina nam„nigdy nie rzucaj słów na wiatr”.

Wspomniane przysłowia odzwierciedlają połączoną mądrość wielu pokoleń i wyjaśniają, dlaczego nasze podejście do biznesu jest solidnie ustrukturyzowane na podstawie wielu umów.

Nie zaprzecza się temu: międzynarodowa rekrutacja i pośrednictwo w znalezieniu miejsc pracy są wyjątkowo narażone na duże ryzyko, są bardzo nieprzewidywalne i noszą ze sobą ogromny stopień odpowiedzialności – Global Workers są zbyt świadomi, że w wyniku naszych usług pośrednictwa, zagraniczni pracownicy będą przemierzać bardzo dalekie odległości, do dalekich i obcych krajów, gdzie napotkają inny język, kulturę i styl życia, pozostawiając za sobą swoje rodziny, miejsca pracy i środki utrzymania.

Global Workers świadczą tylko usługi pośrednictwa, gdy poszczególne strony podpisują poniższy zestaw starannie przygotowanych i szczegółowych umów oraz kontraktów.

l

Kontrakt 1

Międzynarodowa umowa o świadczenie usług rekrutacji i pośrednictwa pracy

Strony sygnatariuszy: Global Workers Lda. i pracodawca potrzebujący
pracowników

l

Kontrakt 2

Warunkowy szablon umowy o pracę na czas określony (do składania w ramach pakietu wniosku o wizę w celu podjęcia pracy)

Strony sygnatariuszy: Potencjalny pracodawca w kraju docelowym i zagraniczny pracownik/wnioskodawca wizy

l

Kontrakt 3

Umowa o Świadczenie Usług Partnerstwa Rekrutacyjnego

Strony sygnatariuszy: Global Workers i licencjonowany zagraniczny agent(-ci) rekrutacyjni lub agencja(-e) (partner/-rzy)

l

Kontrakt 4

Umowa o Rekrutację Za Granicą oraz Usługi Zatrudnienia (załącznik zatytułowany „Informacje Dotyczące Umowy O Pracę, Przepisów I Rozporządzeń Dotyczących Prawa Pracy I Rządowych Organizacji Oraz Organizacji Pozarządowych, Które Wprowadzają W Życie Przepisy I Oferują Wytyczne I Ochronę”) stanowi integralną część niniejszej Umowy i musi być dostarczona zagranicznemu pracownikowi/wnioskodawcy o wizę)

Strony sygnatariuszy: licencjonowani zagraniczni agenci lub agencje rekrutacyjne i kandydaci/wnioskodawcy wizy

Kiedy strony myślą to, co mówią i mówią, to co myślą, nie będą się sprzeciwiać podpisaniu formalnej umowy – będą chętni do zrobienia tego. Wprowadzenie na piśmie zasad i warunków, daje obu stronom dodatkowe zabezpieczenie i świadomość ich praw i odpowiedzialności; obowiązków i zobowiązań oraz jasnego zrozumienia, że mogą ponosić konsekwencje za jakiegokolwiek naruszenie umowy.

Global Workers nie mają innego wyjścia – zbyt dużo jest na szali, a główną kwestią jest zarządzanie ryzykiem i jego redukcja.