Pracodawcy

Podstawowe pytania

Stawka do 1000€ podatek za zatrudnienie pracownika

za granicą

Z
Czy naprawdę borykasz się z niedoborem siły roboczej, a właściwie po prostu nie jesteś w stanie pozyskać potrzebnych pracowników z rynku krajowego?
Z
Czy perspektywa zatrudniania pracowitych, zdyscyplinowanych i odpowiedzialnych zagranicznych pracowników wydaje Ci się atrakcyjna?
Z
Czy wierzysz, że zagraniczni pracownicy powinni być traktowani tak samo jak pracownicy krajowi?
Z
Czy uważasz, że zagraniczni pracownicy wykonujący taką samą pracę jak pracownicy krajowi są uprawnieni do równej płacy?
Z
Czy przestrzegasz zasad i przepisów prawa pracy oraz wszelkich wiążących umów branżowych oraz przestrzegasz norm, zaleceń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia?
Z
Czy uważasz, że ważne jest przestrzeganie zobowiązań i obowiązków?
Z
Czy jesteś w stanie i posiadasz chęć zapewnienia zagranicznym pracownikom wszystkiego, czego potrzebują, aby odpowiednio wypełniali swoje obowiązki i dokumenty, tak aby zapewnić ich uzyskanie i utrzymanie prawnego statusu pobytu w Twoim kraju?
Z
Czy wynagrodzenia są zwykle wypłacane na czas?
Z
Czy jesteś gotowy i zdolny zapewnić zagranicznym pracownikom dowolny krótki wstępny program szkoleniowy, który może być wymagany do wykonywania ich zadań i przeznaczyć krótki czas na dostosowanie społeczno-zawodowe?
Z
Czy wszystkie podatki, ubezpieczenia społeczne i inne obowiązkowe płatności lub potrącenia są na bieżąco realizowane lub czy masz ważne umowy, które umożliwiają płatność w ratach?
Z
Czy masz czysty rejestr nadużyć i poważnych naruszeń praw pracowników?
Z
Czy chcesz podpisać formalne porozumienie z Global Workers i dokonywać oraz otrzymywać płatności poprzez legalne źródła, w szczególności poprzez przelew bankowy między firmowymi kontami?
Jeśli odpowiedziałeś „Tak” na wszystkie pytania, Global Workers jest bardziej niż zachwycony, aby pomóc Ci w przezwyciężeniu tymczasowego lub trwałego niedoboru siły roboczej.
Jeśli odpowiedziałeś „Nie” na dowolne pytanie, Global Workers NIE jest zainteresowany prowadzeniem interesów z Tobą, chyba że w przyszłości odpowiedź na pytanie(-a) zmieni(-ą) się z „Nie” na „Tak”
Jako agencja nie jesteśmy skłonni współpracować z każdym Tomkiem, Krzyśkiem czy Bartkiem. Wartości i reputacja są dla nas niezwykle ważne i przekraczają wszelkie obawy dotyczące zysków lub obrotów.

W Global Workers uważamy, że lepiej nie wchodzić w interes, niż robić zły interes. To takie proste.

Dlaczego Warto Nawiązać Z Nami Współpracę?

Międzynarodowych agencji pozyskujących siły robocze lub agencji rekrutacyjnych jest w internecie bez liku, więc dlaczego Twoja firma powinna zdecydować się na współpracę z nami lub przynajmniej rozważyć taką możliwość?