Termos e Condições

Ostatnia aktualizacja: 07 lipca 2017r.

Prosimy o przeczytanie niniejszych Zasad i Warunków („Warunki”, „Zasady i Warunki”) przed skorzystaniem ze strony www.globalworkers.pt („Serwis”) prowadzonej przez firmę Global Workers Lda („nas”, „my” lub „nasze”).
Twój dostęp i korzystanie z Serwisu zależy od akceptacji i zastosowania się do niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych, którzy mają dostęp lub korzystają z Serwisu.
Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz mieć dostępu do Serwisu.

Linki Do Innych Stron Internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do witryn internetowych lub usług innych firm, które nie są własnością, ani nie są kontrolowane przez firmę Global Workers Lda.
Global Workers Lda. nie mają kontroli i nie ponoszą odpowiedzialności za treść, politykę prywatności i praktyki innych witryn internetowych lub ich usług. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Global Workers Lda. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez, lub w związku z użyciem lub poleganiem na takiej zawartości, towarach lub usługach dostępnych na, lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.
Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z zasadami i warunkami i polityką prywatności korzystania ze stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz oraz w celu utrzymania zaktualizowanych wersji niezawodnych aplikacji antywirusowych i anty-malware.

Zakończenie
Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszego Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszasz Warunki.
Wszelkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostawać w mocy, mogą obowiązywać, w tym bez ograniczeń przepisy dotyczące własności, gwarancje dotyczące zrzeczenia się, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo rządowe
Te warunki i wszystkie międzynarodowe interesy prowadzone przez firmę Global Workers Lda. są regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa Portugalii, bez względu na przepisy dotyczące konfliktu z przepisami prawa i Haskimi Zasadami dotyczącymi Wyboru Prawa w Międzynarodowych Umowach Hhandlowych (HCCH), zatwierdzone w dniu 19 marca 2015r. (dostępne pod adresem: https: // https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=135#text).
Nasze niezastosowanie się do prawa lub postanowień niniejszych Warunków nie zostanie uznane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy. Warunki te, stanowią całość umowy między nami, dotycząc naszego serwisu i zastępując w zakresie Serwisu wszelkie wcześniejsze porozumienia między nami.

Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania w każdej chwili niniejszych Warunków. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o tym na co najmniej 15 dni przed wprowadzeniem nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według własnego uznania.
Poprzez dalsze uzyskiwanie dostępu lub skorzystanie z naszego Serwisu po tym, jak te zmiany zaczną obowiązywać, zgadzasz się przestrzegać zaktualizowanych warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań używać tego Serwisu.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.